TIETOSUOJASELOSTE

Agrifutura Tomaatit Oy:n (”Agrifutura”) asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden, sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietojen käsittelyn kuvaus, päivitetty 12.3.2020.

Jos haluat esittää Agrifuturalle henkilötietojasi koskevan pyynnön, ole yhteydessä Agrifutura Tomaatit Oy.
Sähköposti: info@agrifutura.fi
Osoite: Raumanjuovantie 19, 28100 Pori

Sisällys
1.  Rekisterinpitäjä
2. Yhteydenotot tietosuoja-asioissa
3. Evästeet
4. Käsiteltävät henkilötiedot
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
6. Käsittelyn oikeusoperusteet
7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
8. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
9. Henkilötietojen säilytysajat
10. Rekisteröidyn oikeudet
11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
12. Mistä henkilötiedot on saatu (jos ei rekisteröidyltä itseltään)?
13. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

1. REKISTERINPITÄJÄ
Agrifutura Tomaatit Oy
Raumanjuovantie 19,
28100 Pori
y-tunnus: 3005041-2

2. YHTEYDENOTOT TIETOSUOJA-ASIOISSA
Agrifutura Tomaatit Oy
info@agrifutura.fi
Raumanjuovantie 19, 28100 Pori

3. EVÄSTEET

3.1 Tallennettavat tiedot ja evästeiden käyttötarkoitukset
Agrifutura käyttää verkkosivustoillaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan asettaa päätelaitteellesi, kun vierailet Agrifuturan verkkosivustoilla.

Agrifutura kerää evästeiden avulla tietoja käyttämistäsi päätelaitteista ja käyttäytymisestäsi verkkosivustoillaan, kuten tietoja siitä, miltä sivulta olet saapunut Agrifuturan verkkosivustolle, mikä on IP-osoitteesi, mitä selainta ja selainversiota käytät ja milloin ja mitä verkkosivuston osiota olet selannut. Agrifutura käyttää näitä tietoja sivuston toiminnan mahdollisesti sivuston analysoimiseksi (esimerkiksi kävijäseuranta ja sivuston kehittäminen) sekä mainonnan kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

3.2 Evästeiden käytön estäminen
Voit koska tahansa estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa Agrifuturan verkkosivustojen tiettyjen toimintojen käyttämiseen.

3.3 Kolmannet osapuolet
Agrifuturan verkkosivustoilla on Agrifuturan omien evästeiden lisäksi kolmansien osapuolten, kuten sosiaalisen median palveluiden, analytiikkapalveluiden tarjoajien ja mainosteknologian tarjoajien, evästeitä.

Osa kolmansista osapuolista käsittelee evästetietoja omiin tarkoituksiinsa rekisterinpitäjinä (esim. sosiaalisen median palvelut ja Google). Tällöin evästeisiin soveltuvat kolmannen osapuolen omat ehdot. Esimerkiksi Facebookin evästeinformaatioon voit tutustua osoitteessa https://www.facebook.com/policies/cookies/ ja Google tietosuojakuvaukseen osoitteessa https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/.

Sosiaalisen median palvelut, joiden evästeitä on Agrifuturan verkkosivustoilla
• Facebook
• Twitter
• Linkedin

Analytiikkapalveluiden tarjoajat, joiden evästeitä on Agrifuturan verkkosivustoilla
• Google Analytics
• Google Tag manager

Mainosteknologioiden tarjoajat, joiden evästeitä on Agrifuturan verkkosivustoilla
• Google
• Facebook
• Adform

 

4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Agrifutura käsittelee seuraavia Agrifuturan toiminnan ja palvelujen tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja kaikista Agrifuturan kuluttaja- ja yritysasiakkaista:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esimerkiksi uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
• syntymäaika
• edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• yhteydenpito asiakkaaseen, mukaan lukien asiakasviestintä;
• Agrifuturan sähköisen suoramarkkinoinnin toimittaminen;
• henkilötietojen analysointi ja tilastointi;
• Agrifuturan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen;
• Agrifuturan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen tai muiden tietojen perusteella luotujen profiilien avulla;
• mielipide- ja markkinatutkimukset; ja
• muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

 

6. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

6.1 Sopimus
Jos olet suoraan asiakassuhteessa meihin, käsittelemme henkilötietojasi sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet itse osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Sopimus syntyy, kun informoimme palvelumme sitovista ehdoista verkkosivustollamme ja rekisteröidyt palveluumme.

6.2 Oikeutettu etu
Agrifuturan oikeus käsitellä sinun henkilötietojasi perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella, kun ilmaiset henkilötietosi meille tai kun edustat asiakasyritystämme. Oikeutettu etu on käsittelyperuste myös tietojen analysoimisen ja tilastoimisen yhteydessä sekä markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseksi suoritetun henkilötietojen käsittelyn kohdalla. Henkilötietojen käsittely tietojen profiloimiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi perustuu Agrifuturan oikeutettuun etuun.

6.3 Suostumus
Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella siltä osin, kuin olet antanut suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin ja lähetämme sinulle säännöllisesti Agrifuturan sähköistä suoramarkkinointia.

Käsittelemme myös evästeiden avulla kerättyjä henkilötietojasi selainasetuksissa antamasi evästeiden asettamista koskevan suostumuksen perusteella.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Voit peruuttaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta yhteyshenkilöllemme tai klikkaamalla jokaisen suoramarkkinointiviestin alakulmassa olevaa peruutuslinkkiä. Voit estää evästetietojen käsittelyn kieltämällä evästeiden käytön selainasetuksissasi. Huomioithan, että evästeiden salliminen on välttämätöntä joidenkin Agrifuturan verkkosivustojen ominaisuuksien hyödyntämiseksi.

 

7. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT
Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, kuten veroviranomaiselle.

Agrifutura luovuttaa tietoja Agrifuturan kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopimattomia tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa. Agrifutura voi luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöiden lisäksi myös muille huolellisesti valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Agrifutura on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa.

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Agrifuturan lukuun:
• IT-järjestelmien toimittajalle
• Asiakaspalvelua suorittavalle palveluntarjoajalle

 

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN
Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle, elleivät vastaanottajat tarjoaa samaa tai vastaavaa henkilötietojen tietosuojan tasoa kuin Agrifutura.

Agrifuturan konsernin sisäisissä siirroissa yhtiö noudattaa yrityksen sisäisiä sääntöjä, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Konsernin ulkopuolelle tapahtuviin henkilötietojen siirtoihin sovelletaan sopimuksia, joissa käytetään kotimaasi tietosuojan tasoa vastaavan tietosuojan tason takaamiseksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita EU:n ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille.

 

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai Agrifuturan lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.
• Agrifutura säilyttää suoramarkkinointitarkoituksiin käsiteltyjä henkilötietoja, kunnes rekisteröity kieltää suoramarkkinoinnin lähettämisen. Tällöin Agrifutura säilyttää tiedon markkinointikiellosta, ellei rekisteröity vastusta tällaista käsittelyä.
• Agrifutura säilyttää kirjanpitoon liittyviä tietoja 6 vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tilikausi päättyy.

 

10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Voit käyttää alla kuvattuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä info@agrifutura.fi, Agrifutura Tomaatit Oy, Raumanjuovantie 19, 28100 Pori

Huomaathan, että voimme tarpeen mukaan pyytää sinua toimittamaan lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

10.1 Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada Agrifuturan vahvistus siitä, käsitelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.
Emme anna sinulle pääsyä sellaisiin tietoihin, jotka ovat Agrifuturan liikesalaisuuksia tai luottamuksellisena pidettäviä tietoja taikka tietoja, jotka voisivat loukata toisen henkilön yksityisyydensuojaa.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsyn tietoihin, me toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot sinulle yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos pyydät toimitusta suullisesti tai paperisena.

10.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään sinua itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Voimme pyytää sinua toimittamaan lisäselvitystä, jos tarvitsemme lisätietoja esimerkiksi henkilöllisyytesi varmistamiseksi tai toimittamiesi uusien tietojen paikkansapitävyyden vahvistamiseksi.
Voit myös itse oikaista omat tietosi kirjautumalla palveluumme.

10.3 Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus saada Agrifuturan poistamaan sinua itseäsi koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin (jos et esimerkiksi ole enää asiakas ja viimeiset lippuostokset tai muut asiakastapahtumat on tehty useita vuosia sitten);
• vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
• Agrifutura on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai
• henkilötiedot on poistettava Agrifuturaan sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Arvioimme oikeutesi ja mahdollisuutemme poistaa tiedot tapauskohtaisesti. Pyrimme kunnioittamaan toiveitasi ja oikeuttasi tietojen poistamiseen lain sallimissa rajoissa.

10.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:
• kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
• käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
• Agrifuturan ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin ja muutoin poistaisimme tietosi, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
• olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö Agrifuturan oikeutetut edut vastustamisesi perusteet.

10.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Jos olet itse toimittanut henkilötietosi meille esimerkiksi kirjautuessasi verkkopalveluumme, sinulla on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, siltä osin kuin:
• suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
• käsittely perustuu joko suostumukseesi (kuten uutiskirjeen tilauksen kohdalla) tai henkilötietojesi käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin. Emme toimita tai siirrä sinulle tai toiselle rekisterinpitäjälle muiden henkilöiden henkilötietoja tai Agrifuturan liikesalaisuuksiksi luettavia tietoja.

Sinulla ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään Agrifuturan oikeutetun edun perusteella.

10.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin käsittelymme perustuu oikeutettuun etuun, eikä suorittamallemme käsittelylle ole olemassa tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi ja vapautesi.

 

11. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että Agrifutura on rikkonut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyssä.

 

12. MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU (JOS EI REKISTERÖIDYLTÄ ITSELTÄÄN)?
Agrifutura kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Tietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn edustamalta yritykseltä sekä Agrifuturan käyttämistä järjestelmistä jotka keräävät tietoja rekisteröidyistä.

 

13. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin.

Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä Agrifuturan ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin Agrifuturan myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella